projekt wystawy tatemono muzeum pilsudski

2020PROJEKT WYSTAWY CZASOWEJ JÓZEF PIŁSUDSKI -MĄŻ STANU I EUROPY

Autorzy: JUSTYNA SZADKOWSKA, ANNA PYDO, PIOTR ANTONÓW
Investor: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku /
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Józef Piłsudski — Mąż stanu Polski i Europy
wystawa czasowa

Kurator: Grzegorz Nowik
Powierzchnia: 100 m²
Wystawa została przygotowana w 2017 roku w związku z obchodami 150-lecia urodzin Józefa
Piłsudskiego. W ciągu 3 lat gościła w ponad 20 placówkach zagranicznych państwa polskiego
(m.in. w Argentynie, Bułgarii, Turcji, Rumunii, Portugalii, na Cyprze, w Japonii, czy w Stanach
Zjednoczonych).
W 2020 roku została zaprezentowana w na terenie nowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jako pierwsza wystawa czasowa.